Úvodní stránka > Informace pro zákazníky > Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na potraviny (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době (minimální trvanlivost uvedená na obalu) uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající je sdružení podnikatelů s názvem: Jindřich Fleger – Perun, se sídlem Rezlerova 279, 10900, Praha-Petrovice, Ičo: 44865830, Dič: CZ530918216. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,


  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo ze zjevné vady zboží: a) poškozený přepravní obal: kupující musí převzetí odmítnout, b) jakost zboží: do 8 dnů  od převzetí Kupující však musí dodržovat podmínky skladování uvedené na obalu.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně vrácení peněz musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě nebo jiném plnění

Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

Ostatní

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení o odstoupení na Formuláři pro odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Je dobré vědět

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit nebo vyměnit na naší pobočce: Pšenčíkova 797/3, Praha-Kamýk. Pracovní doba od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin.

Své právo na vrácení nebo výměnu zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Jindřich Fleger-Perun, Pšenčíkova 797/3-areál Kamýk, 140 00, Praha-Kamýk.

Vrácené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději       do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete,      že vrácené zboží nám již bylo odesláno).

Výměnu zboží provedeme po dohodě okamžitě po obdržení vráceného zboží.

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší provozovně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení (Formulář pro odstoupení od smlouvy), že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy:

objednavky@perun-orechy.cz

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Zjistíte-li, že Vám byl doručen balík, jehož obsah byl poškozen, nafoťte toto poškozené zboží včetně výplně balíku a kartonu, ve kterém Vám bylo doručeno zboží a zašlete nám tyto fotografie na email j.fleger@quick.cz. Bez těchto fotografií nemůžeme uplatňovat reklamaci u dopravce.

 


Přihlášení
Nákupní košík
Produkty v košíku: 0

Celkem: 0,- Kč
(0,- Kč bez DPH)
Informace
V našem eshopu se není nutné předem registrovat, nakoupit můžete i bez registrace. Náš E-shop funguje pouze v rámci ČR !!!
Počítadlo
Online: 4
Dnes: 311
Včera: 462
Celkem: 159227